HomeVoor jouGemeente

Gemeente

Team Sportservice Den Helder is voor de gemeente Den Helder de uitvoerende instantie van de breedtesport voor jong en oud. Om iedere inwoner van Den Helder de mogelijkheid te bieden om mee te doen met diverse sport-, beweeg- en cultuurprojecten zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur.

Gemeente Den Helder is JOGG-gemeente

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Lees meer

Sportakkoord Den Helder

Het Sportakkoord Den Helder is in november 2019 gesloten met sportaanbieders, sociale partners, de gemeente en het bedrijfsleven. Lees meer

Regelingen en tegemoetkomingen:

  1. Het JeugdFondsSport Den Helder
    Het JeugdFondsSport geeft sportkansen aan kinderen en jongeren tot en met 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225,- per kind. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Marianne Mensink is de coördinator van het Jeugdsportfonds. Telefonisch is ze bereikbaar via 088 – 203 73 52.
  2. Het Jeugdonderwijs en cultuurfonds
    Wil je het kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen? Voor die kinderen is er het Jeugdonderwijs en cultuurfonds.
  3. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede. Waar het JeugdfondsSport stopt bij 19 kan het kinderfonds wellicht een oplossing bieden.
  4. Sportimpuls
    De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Team Sportservice Den Helder biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze subsidie.