HomeVoor jouGemeente

Gemeente

Team Den Helder is voor de gemeente Den Helder de uitvoerende instantie van de breedtesport voor jong en oud. Om iedere inwoner van Den Helder de mogelijkheid te bieden om mee te doen met diverse sport-, beweeg en cultuurprojecten zijn er verschillende gemeentelijke een landelijke regelingen om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur.

Gemeente Den Helder is JOGG Gemeente

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. Lees meer

Regelingen en tegemoetkomingen:

  1. Het Jeugdsportfonds Den Helder
    Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen tot een maximum van € 225 per kind. Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Marianne Mensink is de coördinator van het Jeugdsportfonds.
  2. Het Jeugdonderwijs en cultuurfonds.
    Wil je het kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen of iets anders creatiefs doen? Voor die kinderen is er het Jeugdonderwijs en cultuurfonds.
  3. Sportimpuls
    De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Team Den Helder biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze subsidie.