HomeSportakkoord Den Helder

Sportakkoord Den Helder

Sport is leuk, goed en gezond. Toch staat sport onder druk. En daarom zouden sportaanbieders intensiever moeten samenwerken. Met elkaar en met maatschappelijke organisaties. Om dit te stimuleren, zijn in 2019 partijen bij elkaar gebracht om te kijken welke afspraken er gemaakt kunnen worden voor nieuwe initiatieven en hoe zij daarin kunnen samenwerken.

Aanleiding Sportakkoord

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen. Sport brengt mensen niet alleen in beweging maar heeft tevens ook een groot sociaal component. Het draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt en fungeert als leerschool voor het leven.

De aanleiding voor het Sportakkoord:

  • De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen
  • Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten
  • Sportaccommodaties staan nogal eens leeg
  • Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn
  • De traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers
  • Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

In november is in Den Helder het Sportakkood ondertekend en veel partijen werken samen om de voorgenomen ambities uit te werken door middel van uitvoering te geven aan verschillende gezamenlijke actiepunten.

Sportforum Noordkop

Een van de actiepunten uit het de lokale Sportakkoorden was een forum voor sportaanbieders. Een plek waar je vragen kunt stellen, discussies kunt voeren en je successen kunt delen. Team Sportservice heeft dit punt uit de actielijst opgepakt en uitgewerkt. Het forum voor de hele Noordkop is nu online en je kunt je aanmelden.

Klik hier voor de website Sportakkoord en lees meer over het Sportakkoord Den Helder