HomeSportakkoord Den Helder

Sportakkoord Den Helder

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. Daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen. Sport brengt mensen niet alleen in beweging maar heeft tevens ook een groot sociaal component. Het draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt en fungeert als leerschool voor het leven.

De aanleiding voor het Sportakkoord:

  • De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen
  • Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten
  • Sportaccommodaties staan nogal eens leeg
  • Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn
  • De traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers
  • Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

Wat kan het Sportakkoord voor jouw sportclub betekenen?

Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van dit lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. Ga naar de website van het Sportakkoord Den Helder, sluit aan, dien een actiepunt in en kijk welke ondersteuning jij kan ontvangen.

Sportforum Noordkop

Een van de actiepunten uit het de lokale Sportakkoorden was een forum voor sportaanbieders. Een plek waar je vragen kunt stellen, discussies kunt voeren en je successen kunt delen. Team Sportservice heeft dit punt uit de actielijst opgepakt en uitgewerkt. Het forum voor de hele Noordkop is nu online en je kunt je aanmelden.