HomeVan schoolplein naar beweegplein

Van schoolplein naar beweegplein

Veel schoolpleinen zijn nog traditioneel ingericht. Op deze traditionele pleinen is vaak weinig te beleven en lopen alle activiteiten door elkaar heen. Beide kunnen een voedingsbodem zijn voor pestgedrag en strijd. In onze workshop Van schoolplein naar beweegplein krijgt de school advies om het schoolplein om te vormen tot een plein waar de leerlingen gestimuleerd worden te bewegen. Hierbij letten we niet alleen op de inrichting, maar ook op de stimulering van actief gebruik van het plein. De workshop is voor directie en docenten van de school.

 

 1. Doel van de workshop
  Een goed ingericht schoolplein zorgt voor meer beweging en minder conflicten. Na de workshop ga je naar huis met een gedegen plan voor de herinrichting en gebruik van het plein.
 2. Inhoud workshop
  In een eerste kennismaking met een teamlid, directeur of een aparte werkgroep (aanbevolen) inventariseren we de wensen, de bestaande situatie en het budget. We bespreken hoe de pedagogische methode van de school (leefstijl, vreedzame school, Kanjers etc.) terugkomt op het schoolplein. Ook de visie op bewegen en spelen wordt geïntegreerd in de aanpak voor het schoolplein. De school levert een tekening aan van het plein en de workshopleider maakt in overleg met de contactpersoon of werkgroep een eerste schets met mogelijke aanpassingen en toepassing van de pedagogische aanpak. Deze wordt met het hele team besproken tijdens de workshop. Het team krijgt uitleg over het werken met kleuren en hoe er handig met beschikbare ruimte kan worden omgegaan door een multifunctionele inrichting. Het betrekken van de leerlingen en ouders is een belangrijk aandachtspunt. Ook slim omgaan met budgetten en tips voor fondsenwerving komen aan bod. Na de workshop gaat de school zelfstandig aan de slag. Extra ondersteuning is mogelijk. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een visie op spelen en bewegen.
 3. Materialen
  Hoe maak je een keuze uit de aan te schaffen materialen binnen het budget? Wat mag zeker niet ontbreken? Bij de inrichting van schoolpleinen werkt Team Sportservice samen met verschillende leveranciers. Door deze samenwerking kunnen wij korting regelen bij de aanschaf van groot- en klein schoolpleinmateriaal. Een advieslijst voor aan te schaffen materialen wordt bijgeleverd.
 4. Pleinspelen
  Voor het gebruik van de beweegpleinen (tijdens en na schooltijd) zijn bijbehorende pleinspelen ontwikkeld die aansluiten bij de kleurenindeling. Het rode gebied: sportspelen (balspelen), het gele gebied: rustige spelen (hinkelen, knikkeren, etc.), het blauwe gebied: actieve spelen (tikspelen en renspelletjes). De kaarten kunnen zowel door buurtsportcoaches, groepsleraren als (bovenbouw)leerlingen worden gebruikt. Eventueel kan een combinatiefunctionaris van Team Sportservice worden ingezet om gedurende een bepaalde periode de pleinspelen te begeleiden en bovenbouwleerlingen op te leiden als pleincoach.
 5. Extra informatie
  Deze workshop kan onderdeel zijn van een studie(mid)dag. Sportservice Noord-Holland biedt verschillende andere workshops voor schoolbesturen, schoolteams en vakleerkrachten. Wilt je meer informatie, neem dan contact  met ons op.