HomeJOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

Samen streven we naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl. Ieder kind heeft recht op een gezonde omgeving! Den Helder is JOGG-gemeente. JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) is een aanpak waarbij iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, maar ook bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en meer. Tanja Ites is JOGG-regisseur van gemeente Den Helder.

Jaarverslag JOGG 2019

De laatste nieuwsbrief lees je hier

JOGG is er voor:

(Basis)scholen

 • Volledige ondersteuning bij uitvoering van een thema in het kader van gezondheid
 • DrinkWaterlessen met leskist, bezoek van GGD aan groepen 3, 4 en 5
 • Waterbidons voor elke leerling/bezoek van mascotte Druppie
 • Ondersteuning Gezonde School Vignet
 • The Daily Mile kan worden toegepast op elke basisschool. Er wordt een veilige route uitgezet en leerlingen kunnen dagelijks een ronde rennen of wandelen
 • Ondersteuning Gezonde Schoolkantine
 • Buitenles op 13 april 2021. Klik hier voor inspiratie: video’s en leuke ideeën
 • Ouderparticipatie op gebied van gezondheidsbeleid binnen school

Verenigingen

 • Team:Fit helpt de vereniging om de sportkantine stapsgewijs gezonder te maken
 • Watertonnen te leen voor een waterbreak bij sportevenementen of activiteiten
  Lees meer

Kinderdagverblijven BSO’s

 • Ondersteuning bij invoeren van DrinkWatermoment
 • Materiaal voor uitvoeren van thema gezond en waterdrinken
 • Watertonnen te leen voor een waterbreak bij evenementen of activiteiten

Bedrijven

Een gezonde werkvloerbijeenkomst. Zonder samenwerking met het bedrijfsleven lukt het niet om een gezonde leefomgeving voor onze kinderen te realiseren. Als werkgever kun je jouw werknemer hierin ondersteunen. Nu zijn de ouders van de toekomstige generatie aan het werk. Zij zijn het belangrijkste voorbeeld van de kinderen van nu, de werknemers van de toekomst. Doet jouw bedrijf al iets op dit gebied en wil je dit delen? Of wil je weten wat je kunt doen om een gezonde leefstijl te ondersteunen? Lees meer

Overige private en publieke organisaties

Samenwerking met zoveel mogelijk partners op diverse niveaus is wenselijk om van Den Helder een gezonde stad te maken. Gezond voor alle inwoners.

Heb jij ideeën of suggesties, neem dan contact op met de JOGG-regisseur Tanja Ites.
Mascotte Druppie is te leen.