HomeJOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst

Samen streven we naar een wereld waarin kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl. Ieder kind heeft recht op een gezonde omgeving! Den Helder is JOGG-gemeente. JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) is een aanpak waarbij iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, maar ook bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en meer. Jessica Glasbergen is JOGG-regisseur binnen de gemeente Den Helder.

JOGG is er voor:

(Basis)scholen

 • Volledige ondersteuning bij uitvoering van een thema in het kader van gezondheid
 • DrinkWaterlessen met leskist, bezoek van GGD aan groepen 3, 4 en 5
 • Waterbidons voor elke leerling/bezoek van mascotte Druppie
 • Ondersteuning Gezonde School Vignet
 • The Daily Mile kan worden toegepast op elke basisschool. Er wordt een veilige route uitgezet en leerlingen kunnen dagelijks een ronde rennen of wandelen
 • Ondersteuning Gezonde Schoolkantine
 • Buitenles. Klik hier voor inspiratie: video’s en leuke ideeën
 • Ouderparticipatie op gebied van gezondheidsbeleid binnen school

Verenigingen

 • Teamfit helpt de vereniging om de sportkantine stapsgewijs gezonder te maken
 • Watertonnen te leen voor een waterbreak bij sportevenementen of activiteiten
  Lees meer

Kinderdagverblijven BSO’s

 • Ondersteuning bij invoeren van DrinkWatermoment
 • Materiaal voor uitvoeren van thema gezond en waterdrinken
 • Watertonnen te leen voor een waterbreak bij evenementen of activiteiten

Bedrijven

Een gezonde werkvloerbijeenkomst. Zonder samenwerking met het bedrijfsleven lukt het niet om een gezonde leefomgeving voor onze kinderen te realiseren. Als werkgever kun je jouw werknemer hierin ondersteunen. Nu zijn de ouders van de toekomstige generatie aan het werk. Zij zijn het belangrijkste voorbeeld van de kinderen van nu, de werknemers van de toekomst. Doet jouw bedrijf al iets op dit gebied en wil je dit delen? Of wil je weten wat je kunt doen om een gezonde leefstijl te ondersteunen? Lees meer

Overige private en publieke organisaties

Samenwerking met zoveel mogelijk partners op diverse niveaus is wenselijk om van Den Helder een gezonde stad te maken. Gezond voor alle inwoners.

Kind naar Gezonder Gewicht

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan gezinnen met kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijd 3 tot en met 10 jaar. De aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als het sociaal domein. Dit wordt gedurende de hele periode gecoördineerd door één centrale zorgverlener. In Den Helder is de centrale zorgverlener een hiervoor opgeleide jeugdverpleegkundige van de GGD. Ken jij een gezin dat baat heeft bij deze aanpak, of ben jij een gezin dat interesse heeft in deze ondersteuning? Mail dan naar centralezorgverlenerdenhelder@ggdhn.nl

Flyer: Praten over gewicht met kinderen en ouders door wijk- school- of zorgprofessionals

Flyer: Praten over gewicht met kinderen(deze woorden vind ik fijn) door wijk- school- of zorgprofessionals

Flyer: wanneer en naar wie doorverwijzen?