HomeJouwSportProject

JouwSportProject

Meld ook activiteiten aan voor 18+ tot en met senioren!

Vanaf 2019 kunnen verenigingen voor alle leeftijden hun vereniging openzetten! Geïnteresseerde/aankomende sporters kunnen 4 maal kennis maken met jouw vereniging. Jouw vereniging kan via het JouwSportProject twee maal per schooljaar de deuren openzetten voor de Helderse samenleving! Een kans op meer leden en een goede promotie voor jouw vereniging.

Het aanbod van jouw vereniging

Alle verenigingen en sportaanbieders uit de Gemeente Den Helder kunnen zich aanmelden deel te nemen met het JouwSportProject. Het JouwSportProject is bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool, voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en vanaf 2019 ook voor volwassenen en senioren. Verenigingen die aan het JouwSportProject meedoen, bieden maximaal 4 jeugd en 2 volwassen activiteiten/lessen aan die elk 4 weken achtereenvolgend plaatsvinden. De enige voorwaarde is dat de lessen worden gegeven door een gediplomeerde of ervaren trainer. Kijk binnen de vereniging bij welke lessen de meeste behoefte is aan nieuwe leden.

Wat levert het op?

In ieder geval een hoop plezier en wellicht nieuwe leden. De kinderen/deelnemers die aan de lessen meedoen zijn doorgaans zeer enthousiast. Misschien zijn ze wel zo enthousiast dat ze lid willen worden bij de vereniging! Om de leerlingen te enthousiasmeren deel te nemen aan het JSP kunnen verenigingen introductielessen verzorgen op een school. Dit in overleg met Team Sportservice en de betreffende school. Deelname aan het JSP is voor de verenigingen kosteloos. De leerlingen betalen € 5,50 per sport wat ten goede komt van Team Sportservice Den Helder.

Mijn vereniging aanmelden:

Vanaf dit jaar werken wij met een nieuwe website om jouw vereniging aan te melden. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor de verschillende activiteiten van het JouwSportProject. Tevens gebruiken wij deze website voor ons gehele aanbod van sport- en spelactiviteiten waarbij inschrijven noodzakelijk is.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen