HomeNieuwsVeilig sporten voor jeugd tot en met 18 jaar

Veilig sporten voor jeugd tot en met 18 jaar

Kinderen en jongeren mogen sinds 29 april weer in teamverband en onder begeleiding in de buitenlucht sporten. Voor kinderen tot en met 12 jaar gelden andere regels dan voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar. Deze laatste groep moet namelijk de maatregel van 1,5 meter afstand in acht houden.

 

Premier Rutte heeft gemeenten opgeroepen om de regie te nemen en samen met de lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches te kijken naar de mogelijkheden. Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven om mee te doen, benoemde Rutte ook nadrukkelijk om niet-leden van verenigingen die mogelijkheid te bieden.

Weer op een veilige manier sporten

Wil je meer informatie op welke manier dit weer mag?

Wij zouden het fantastisch vinden als kinderen en jongeren zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan een veilige activiteit bij de sportaanbieders in de gemeente Den Helder. De gemeente en Team Sportservice hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de jongste jeugd weer op een veilige manier kan gaan  sporten.

Voor sportaanbieders

Sportactiviteiten voor de jeugd dienen veilig te worden georganiseerd. Raadpleeg hiervoor het sportprotocol van NOC*NSF en de aanvullende protocollen van jullie bond. Bovendien moeten de plannen door de gemeente worden beoordeeld, waarna de verenigingen bericht krijgen of de gemeente medewerking verleent aan het opstarten van de activiteiten. We hebben een Checklist samengesteld voor verenigingen die een richtlijn kan zijn bij het plan van aanpak. Het plan van aanpak mag ingediend worden bij Cynthia van der Horst, beleidsadviseur onderwijs en sport.

Sportverenigingen en -aanbieders moeten alle activiteiten op www.veiligsporten.nu aanmelden. In verband met veiligheid zijn activiteiten gehouden aan een maximum aantal deelnemers. Deze site is in samenwerking met onze partner Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Er is gekozen voor centraal gecoördineerde en veilige opstart. 

Het aanmaken van accounts, toevoegen van activiteiten en genereren van deelnemerslijsten op de site is een fluitje van een cent. Download de Flyer Veilig Sporten.

Team Sportservice beheert het platform en zorgt voor de spreiding van de activiteiten. Denk aan dag, tijd, locatie, leeftijd, leden ten opzichte van niet-leden. Daarnaast onderneemt Team Sportservice ook actief actie om op zogenoemde witte vlekken activiteiten te laten ontstaan.

Voor deelnemers

Kinderen en jongeren kunnen een keuze maken om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten. Dit kan zijn bij de verenigingen of sportaanbieder waar je lid bent, maar soms ook bij een andere vereniging of sportaanbieder. De vrijheid om kinderen toe te laten die nog geen lid zijn laten we over aan de sportaanbieder zelf. De sportverenigingen zijn inmiddels benaderd om hun aanbod aan te melden op www.veiligsporten.nu.

Hoe werkt het?

  1. Verenigingen melden zich digitaal aan via www.veiligsporten.nu en voeren hun sportactiviteit(en) in. Activiteit moet binnen de kaders vallen van de RIVM en lokale richtlijnen. Op www.veiligsporten.nu zijn de nationale richtlijnen ook te raadplegen.
  2. Kinderen en ouders kunnen het aanbod online verkennen en schrijven zich digitaal in. Veilig Sporten deelnemers
  3. Verenigingen of sportaanbieders kunnen tot de zomer steeds nieuwe activiteiten toevoegen. Inschrijvingen (deelnemerslijsten) zijn direct inzichtelijk voor verenigingen en hier ontvangen ze digitaal meldingen van.

Hulp nodig? Neem dan contact op met Lydia van Noord. Zij is buurtsportcoach-verenigingen van Team Sportservice Den Helder. Mail lvannoord@teamsportservice.nl.