HomeNieuwsSteeds meer organisaties weten het Helders Sportakkoord te vinden

Steeds meer organisaties weten het Helders Sportakkoord te vinden

Steeds meer organisaties weten Helders Sportakkoord te vinden

Een nieuwe steiger voor kanovereniging Phoenix, Pauzesport op vijf basisscholen, een traplift voor TTV Noordkop en 128 zonnepanelen om De Draaikolk duurzamer te maken. Het zijn maar een paar gerealiseerde projecten uit het Helders Sportakkoord. Het afgelopen jaar zijn er nog tal van acties uitgevoerd. De ene met en de andere zonder budget uit dit akkoord.

 

Stel, je hebt een geweldig plan. Je vereniging wil een poging doen om een Helders wereldrecord sport op het strand te halen. Samen met allerlei organisaties en verenigingen. Of je wilt met je diëtistenpraktijk gezondheidslessen aanbieden op middelbare scholen en na een kookles een driegangenmenu presenteren aan opa’s en oma’s. Misschien met collega-verenigingen onderzoeken hoe je ouderen meer in beweging kunt krijgen. Het zijn allemaal voorbeelden van ideeën die je kunt lanceren bij het Sportakkoord. En waarvoor je eventueel budget kunt aanvragen.

Ideeën tegen het licht

Ondanks corona zijn er het afgelopen jaar al heel wat initiatieven ten uitvoer gebracht. De adviescommissie buigt zich over alle aanvragen die binnenkomen. Ze houdt de ideeën tegen het licht en beoordeelt of ze doorgang kunnen vinden. In deze commissie zitten afgevaardigden uit het onderwijs, MEE & de Wering, de gemeente, Sportfederatie en Team Sportservice. Een vereniging kan een startsubsidie voor een goed idee aanvragen, maar dat is lang niet bij alle actiepunten nodig. Ook daar buigt de commissie zich over.

Den Helder gezondste gemeente

In het kader van het Sportakkoord hebben we eind november een online bijeenkomst gehouden waar we elkaar de vraag stelden: ‘hoe worden we nu de gezondste gemeente?’ Deze bijeenkomst bleek een succes, we hadden heel veel aanmeldingen en er kwamen ontzettend goede ideeën uit naar voren. Zo werd er bijvoorbeeld geopperd om een ASM-veld, Athletic Skills Model, aan te leggen. Dat is een plek waar topsport, breedtesport, gezondheidszorg en kunst en cultuur samen gebruik van maken. Dus de fysio kan hier mensen behandelen en scholen hun gymlessen geven.

Plannen concreet maken

Maar er was ook iemand die opperde om de Olympia Beach Games in Den Helder te organiseren. Of een Italiaanse dag met gezond eten, optredens, spelletjes en muziek maken. Speciaal voor mensen met psychische problemen. Daarom gaan we binnenkort verder met deze plannen. Om ze concreet te maken.

Meld jouw organisatie aan

Alle informatie over het Helders Sportakkoord is te vinden op de site. Daar kunnen organisatie zich ook nog steeds aanmelden als partner. Meer weten? Neem contact op met Lydia van Noord

Het Helders Sportakkoord vloeit voort uit het landelijke Sportakkoord dat in 2018 werd gelanceerd door de minister van sport, het NOC*NSF, sportbonden, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven.