HomeNieuwsExtra maatregelen vanuit de gemeente

Extra maatregelen vanuit de gemeente

Extra maatregelen

Per 26 november 2021 zijn de regels voor binnensport door de rijksoverheid weer aangescherpt.

Spelregels voor sport

  1. Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur
  2. Daarnaast geldt dat voor de toegang tot binnensportlocaties, een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen vanaf 18 jaar
  3. Een uitzondering hierop geldt voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten de sportlocatie verlaten
  4. Wij verwijzen nogmaals naar het huidige protocol van NOC*NSF en de hygiënerichtlijnen van het RIVM

 

Daarnaast hanteert gemeente Den Helder deze maatregelen voor sportaanbieders

■ Bij de entree van iedere gemeentelijke gymzaal staat een desinfectiezuil

■ Indien een wasbak aanwezig is, is deze voorzien van een zeeppomp en papieren handdoekjes

■ Er is een duidelijke routeaanduiding en 1,5 meter afstandsstickers

■ Er mogen maximaal twee personen tegelijk in de materiaalberging, dit is ook aangegeven met een sticker

■ Niet met blote voeten de gymzaal betreden, als dit voor de sport noodzakelijk is dan moet u de voeten voor het betreden van de zaal wassen

■ Het schoonmaakbedrijf maakt iedere dag het sanitair en alle handcontactpunten een extra keer schoon

■ Aan de scholen vragen wij om het sportmateriaal na gebruik te reinigen met de daarvoor bestemde doekjes. Deze zijn aanwezig in de materiaalkast

■ Uitzondering hierop zijn alle leren oppervlaktes zoals bok en springkast. Hiervoor kan alleen een licht vochtige doek worden gebruikt, zonder chemische toevoegingen

■ Verenigingen maken hun eigen materiaal schoon en zorgen zelf voor schoonmaakdoekjes. De gemeente controleert steekproefsgewijs op het naleven van de maatregelen