Sportgala vernieuwd!

Stadshal van de Kampanje

, , , Nederland

Stadshal van de KampanjeNederland

Team Sportservice Den Helder organiseert jaarlijks het sportgala in opdracht van de gemeente Den Helder én in samenwerking met de gemeente Den Helder en de Sportfederatie.

Nieuwe opzet sportgala

Het Sportgala zal een jaar ‘overgeslagen’ worden. De opzet is vernieuwd: er worden andere, nieuwe categorieën toegevoegd. Het vernieuwde sportgala zal 16 januari 2020 in de stadshal van de Kampanje gehouden worden.

Nieuwe categorieën

  • Sportman
  • Sportvrouw
  • Sporttalent
  • Sportploeg
  • Oeuvreprijs
    De Kampioenenparade blijft gehandhaafd. Als de sporter aan de genoemde criteria voldoet zal hij of zij een gemeentelijke sportpenning ontvangen.

Voordragen kandidaten

Kandidaten voor de bovenstaande categorieën kunnen door iedereen worden voorgedragen: een vereniging, familie, vrienden of door de sporter zelf. Via de link onder aan de pagina kan men een sporter voordragen. Nominaties dienen uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan de uitreiking in het ons bezit te zijn. Een jury draagt uiteindelijk maximaal drie finalisten en winnaars per categorie voor aan het college van bestuur van de gemeente.

Reglement Sportgala Den Helder

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan

De samenstelling van de jury

Twee leden van de Sportfederatie, ambtenaar sport, de sportjournalist van de Helderse courant en één persoon van Team Sportservice hebben zitting in de jury.