Cursus Inclusieve sportaanbieders (2): Maak kennis met…

Bijeenkomst 2: Maak kennis met…

Locatie: Amerpoort, Vinkenoord

De tweede bijeenkomst is bedoeld voor trainers en aanbieders die zich verder willen verdiepen in de doelgroepen: 

  • mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking (LVB)  
  • mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)  

En/of aanbieders en trainers die lessen zouden willen verzorgen op één van de woonvormen in de Ronde Venen. 

Tijdens deze middag/avond komen twee begeleiders en een bewoner aan het woord, die je meenemen in hun wereld en leven. Vanuit eigen ervaring vertellen zij waar je als sportaanbieder wel of geen rekening mee moet houden, wat herkenbare aanknopingspunten zijn, hoe je het beste kunt communiceren en welke activiteiten of begeleidingsvormen het meest geschikt zijn en het beste aanslaan. Ook neemt onze eigen buurtsportcoach aangepast sporten je mee in zijn ervaringen. 

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem contact op met regiocoördinator Macy Hartman via mhartman@teamsportservice.nl of 06 41 64 45 03.