HomeNieuwsVerduurzamen Sportaccommodatie

Verduurzamen Sportaccommodatie

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Nog ruim 20 miljoen BOSA Subsidie beschikbaar

In 2022 is er voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) een budget van € 75,5 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft nu bekendgemaakt dat er per 1 november 2022 voor € 41,7 miljoen aan subsidie is vastgesteld en verleend, en dat er nog eens voor € 13,4 miljoen aan subsidieaanvragen in behandeling is. Het resterende budget voor 2022 bedraagt daarmee € 20,4 miljoen.

Kijk hier voor meer informatie over de BOSA Subsidie.

Kijk hier voor een overzicht van de subsidieregeling per duurzaamheidsmaatregel.