HomeNieuwsStart lessen MRT & ClubExtra

Start lessen MRT & ClubExtra

Meisje aan het gymmen

In navolging op het succes in de Haarlemmermeer starten na de herfstvakantie twee zorglessen voor kinderen met een (lichte) motorische en/of emotionele achterstand.

Het gaat om Motorische Remedial Teaching (MRT) en ClubExtra. De lessen vinden elke woensdag plaats in gymzaal de Rozen in Aalsmeer. Aanmelden voor MRT en/of ClubExtra kan door een e-mail te sturen aan jogg@sportserviceaalsmeer.nl.

Motorische Remedial Teaching (MRT)
MRT is een zorgles voor kinderen met een (lichte) motorische achterstand. Kinderen van 4 t/m 12 jaar ervaren tijdens deze les plezier in bewegen. Ze krijgen een breed scala aan motorische vaardigheden aangeleerd. Hierdoor nemen kinderen met meer zelfvertrouwen deel aan activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat. In kleine groepjes (maximaal 8 kinderen) wordt in tien groepslessen gericht gewerkt aan de motorische ontwikkeling. Het accent ligt vooral op spelvormen en zeer veel verschillende bewegingsvormen. De les vindt elke woensdag plaats van 13.30 tot 14.15 uur. Kosten bedragen 25 euro voor in totaal 12 lessen.

ClubExtra
ClubExtra is een club voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die moeite hebben om mee te komen met activiteiten op een reguliere vereniging, de gymles en/of tijdens het buitenspelen. Dit kan komen door een sociaal-emotionele achterstand, motorische achterstand en/of doordat zij gedragsmatig uit de toon vallen. Hierdoor kunnen zij problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenootjes en moeite hebben met het aanleren van motorische vaardigheden. Door ClubExtra vinden deze kinderen weer aansluiting. Doordat de kinderen werken in kleine groepen (maximaal 10 kinderen), krijgen zij veel individuele aandacht. De les duurt 1,5 uur en bestaat uit een sport- en cultuuractiviteit. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen, krijgen ze meer plezier in bewegen en in hun deelname aan cultuuractiviteiten. De les is elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur. Kosten bedragen 4 euro per les of 160 euro voor een jaar.

Meer informatie
In Haarlemmermeer zijn de lessen een groot succes gebleken. “Yes, het is mij gelukt” en “Ik heb nieuwe vrienden gemaakt” zijn slechts een paar quotes van deelnemende kinderen. Met vragen of om aan te melden kan contact worden opgenomen met Iris de Vries, via 023-557 59 37.