HomeNieuwsDiverse sprekers en herijking sportakkoord centraal tijdens Aalsmeer Actief

Diverse sprekers en herijking sportakkoord centraal tijdens Aalsmeer Actief

Maandag 23 mei vond er in Aalsmeer een inspirerende bijeenkomst plaats, waarbij diverse sprekers het woord voerden en de herijking van het sportakkoord uitgebreid aan bod kwam. Het evenement “Aalsmeer Actief” trok een enthousiast publiek van lokale belanghebbenden, waaronder sportverenigingen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De bijeenkomst, georganiseerd door de ESA en Teamsport Service Aalsmeer, bood een platform voor discussie en samenwerking om de sportinfrastructuur in Aalsmeer te verbeteren en de lokale sportparticipatie te bevorderen. Verschillende interessante sprekers deelden hun visie en ervaringen, en gaven inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sport en welzijn.

Een belangrijk onderdeel van de avond was de bespreking van de herijking van het sportakkoord. Tijdens een interactieve sessie werden de belangrijkste thema’s en doelstellingen van het akkoord besproken en werd er gekeken naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen. De aanwezigen werden aangemoedigd om actief deel te nemen en hun ideeën te delen, zodat het sportakkoord nog beter kon worden afgestemd op de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap.

Naast de herijking van het sportakkoord werden er ook presentaties gegeven, waarbij verschillende belangrijke thema’s aan bod kwamen, zoals het werven en behouden van vrijwilligers en een veilig sportklimaat in de vereniging. Jetze Plat vertelde over zijn gouden medailles van de Olympische Spelen in Tokio en hoe zijn seizoensopbouw eruit ziet.  Hij ervaart de Aalsmeerse sportcultuur zelf ook al jarenlang, vanwege de vele baantjes die hij trekt in zwembad De Waterlelie bij zwemvereniging Oceanus. Daarnaast stimuleerde hij alle aanwezige verenigingen om kinderen (en volwassenen) met een beperking vooral welkom te heten op de club en te laten uitproberen of de sport passend is.

De bijeenkomst in Aalsmeer vormde een mooi moment in de verdere ontwikkeling van het lokale sportbeleid en de versterking van de sportgemeenschap. Het succes van het evenement benadrukt de betrokkenheid en het enthousiasme van de lokale stakeholders om gezamenlijk te werken aan een bloeiende en inclusieve sportomgeving in Aalsmeer.