HomeLokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

Sporten is gezond, leuk en ontspannend voor iedereen van 0 tot 100. Als deze coronaperiode iets bewijst, dan is het wel dat beweging en een gezonde leefstijl bijdragen aan een vitale samenleving, zowel geestelijk als fysiek. Dit maakt het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer tot veel meer dan een bundeling van afspraken tussen (sport)instellingen. Het geeft het belang aan van een goede samenwerking
en bundeling van krachten tussen diverse verenigingen en clubs, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke instellingen. Waarmee sport een steeds belangrijker en fundamentelere plaats kan innemen in onze maatschappij.

Met het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer willen wij bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 

Lees hier het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer

In Aalsmeer is gekozen voor de volgende vijf deel akkoorden; inclusief sporten en bewegen, vitale sport-en beweegaanbieders, van jongs af aan vaardig in bewegen, positieve sportcultuur en een duurzame sportinfrastructuur.

Procedure en regels indienen projectplan

Aanvraag formulier Lokaal Sportakkoord

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 2 weken voorafgaand aan de stuurgroep vergadering. De data van de stuurgroep vergadering zijn:

– 11 oktober 2022
– 20 december 2022

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Danielle Klijnsma via email.